Skrotbilar

Här hittar du information om vad som gäller och vad du kan göra om du själv har en eller flera bilar eller arbetsfordon och liknande som ska skrotas.

Uttjänta och övergivna bilar och andra skrotföremål i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Genom att samla in skrot kan metall återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från föremål som i värsta fall kan läcka miljöskadliga ämnen.

Skrotbilar

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar. I KAK-området finns fyra auktoriserade bilskrotar (2015):

 

Nya Arboga Bilskrot HB
Tjurlångstippen
Box 244
732 24 Arboga
Telefon: 0589-124 40
E-post: info@arbogabilskrot.se

 

Rickardsson Parts AB (både bilar och lastbilar)
Norra Ågatan 35
732 31 Arboga
Telefon: 0589-611 811

 

Köpings Bildemontering AB
Industrivägen 1
731 23 Köping
Telefon: 0221-17933

 

Beg. bildelar i Kolbäck Aktiebolag
Industrivägen 7
734 51 Kolbäck
Telefon: 0220-41714

 

Beställ hämtning av din skrotbil online på skrotabilen.se

Miljöbrott att överge en skrotbil

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Vad innehåller en skrotbil?

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Dessutom innehåller den bland annat:

  • 7,2 kg bly (batteri + däck)
  • 6 liter olja
  • 5 liter drivmedel
  • 2,5 liter etylenglykol
  • 1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
  • 2 kg högaromatisk olja (däck) 
  • 650 kg metaller (mest järn)
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 april 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer