Avfall och återvinning

Avfall är, enligt miljöbalken, allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt återanvänds eller återvinns. Välj även produkter med så lite förpackningsmaterial som möjligt och sortera ditt avfall.

Sopkärl

Avfallshantering i Arboga

Västra Mälardalens Kommunalförbund är renhållningsansvarig i Arboga kommun och svarar för att renhållningen och avfallshanteringen fungerar.

 

Du kan läsa mer om avfallshanteringen på www.vmkfb.se/renhallning

 

Där hittar du också Renhållningsordning och avfallsplan, Renhållningstaxa, vad som gäller för sopsortering i hushållen och kompostering av hushållsavfall.

Källsortering

För dig som bor i kommunen är det viktigt att veta hur du ska göra dig av med ditt avfall.

 

Farligt avfall och återvinningsbart avfall såsom förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar sorteras ut för sig.

Det brännbara och komposterbara avfallet hämtas av Vafab Miljö.

Vid återvinningsstationer kan du slänga förpackningar och batterier.

Övrigt farligt avfall och deponirest lämnas på återvinningscentralen.

 

På Sveriges avfallsportal kan du läsa mer om hur och varför du ska sortera ditt avfall, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Återbruket, återvinningscentral

Det finns en återvinningscentral i Arboga kommun, Återbruket, som ligger på Norra Ågatan 43. På Återbruket lämnas grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, kyl och frys med mera.

 

Öppettider och vad som kan lämnas vid återvinningscentralen finns på Vafab Miljö AB:s webbsida.

Deponi

För jord, schakt- och fyllnadsmassor finns Kallstenstippen i Arboga. Aktuella tippavgifter finns i kommunens taxedokument.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 februari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer