Avfall och återvinning

Avfall är, enligt miljöbalken, allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har något värde. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt återanvänds eller återvinns. Välj även produkter med så lite förpackningsmaterial som möjligt och sortera ditt avfall.

Sopkärl

Avfallshantering i Arboga

Västra Mälardalens Kommunalförbund är renhållningsansvarig i Arboga kommun och svarar för att renhållningen och avfallshanteringen fungerar samt sophämtning.

 

Du kan läsa mer om avfallshanteringen och sophämtning på www.vmkfb.se/renhallning

 

Där hittar du också Renhållningsordning och avfallsplan, Renhållningstaxa, vad som gäller för sopsortering i hushållen och kompostering av hushållsavfall.

Påsar för matavfall delas ut till alla villakunder

Påsar för matavfall/bioavfall delas ut till alla villahushåll en gång per år under september och oktober. Om påsarna tar slut innan nästa utdelning så finns påsar att hämta på Återbruken.

 

På grund av arbetsmiljöskäl delar VafabMiljös chaufförer inte längre ut påsar till villakunder som hänger ut en påse under locket på den bruna tunnan, så kallad flaggning.

Källsortering

För dig som bor i kommunen är det viktigt att veta hur du ska göra dig av med ditt avfall.

 

Farligt avfall och återvinningsbart avfall såsom förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar sorteras ut för sig.

Det brännbara och komposterbara avfallet hämtas av Vafab Miljö.

Vid återvinningsstationer kan du slänga förpackningar och batterier.

Övrigt farligt avfall och deponirest lämnas på återvinningscentralen.

 

På Sveriges avfallsportal kan du läsa mer om hur och varför du ska sortera ditt avfall, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Återbruket, återvinningscentral

Det finns en återvinningscentral i Arboga kommun, Återbruket, som ligger på Norra Ågatan 43. På Återbruket lämnas grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, kyl och frys med mera.

 

Öppettider och vad som kan lämnas vid återvinningscentralen finns på Vafab Miljö AB:s webbsida.

Deponi

För jord, schakt- och fyllnadsmassor finns Kallstenstippen i Arboga. Aktuella tippavgifter finns i kommunens taxedokument.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer