Följ arbetet med nya vård- och omsorgsboendet

Nu bygger Arboga kommun ett nytt vård- och omsorgsboende. Följ arbetet här!

November

I ett höstlikt Arboga pågår nu omledning av fjärrvärmekulvert och pålningsarbeten på Åbrinken.

Medarbetarnas erfarenhet och kunskap tas tillvara i byggprojektet. Fr. v: Mari Fredriksson, Carina Norman och Lina Berankyte-Simeviciene.

Inredning som bidrar till ökad kvalitet och omsorg. Det är en av frågorna som en arbetsgrupp med tio medarbetare jobbar med. De är delaktiga i utformningen av boendet så att det blir så bra som möjligt för de äldre och för personalen som ska arbeta på Åspegeln.

Oktober

Mark- och schaktningsarbetet är igång!

Staket runt byggarbetsområdet har satts upp och schakt- och markarbeten har påbörjats. Det är roligt att se hur arbetet har tagit fart på Åbrinken!

September

Nu har namntävlingen för nya vård- och omsorgsboendet avgjorts.

Arbogaborna har röstat fram namnet Åspegeln. Jättefint namn på boendet tycker vi! Över 100 röster kom in. Tack alla ni som deltog i omröstningen.

Vad det nya boendet heta avgjordes i en namntävling.

Vad ska det nya vård- och omsorgsboendet heta? På informationsmötet i Medborgarhuset den 18 september kunde alla Arbogabor som ville vara med i vår namntävling.

Augusti

Härligt! Här tas det första spadtaget.

Det var en glad stämning när det första symboliska spadtaget togs.

Nu är vi snart igång!

Snart går startskottet för bygget av vård-.och omsorgsboendet. Kommunfullmäktige har gett klartecken att börja bygga!

Tipsa en kompis

vård- och omsorgsboendet

Vård- och omsorgsboendet Åspegeln kommer att ha 80 lägenheter och är vackert beläget nära Arbogaån.

Boendet har hemlika lokaler, digitala lösningar för att öka tryggheten och innergårdar med promenadstråk.

Nya förskolan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 november 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer