Följ vårt arbete med nya förskolan

Nu byggs en ny förskola i centrala Arboga. Följ arbetet här!

November

268 pålar ska slås ner i marken.

Pålningsarbetet lägger grunden för den nya förskolan. Nu pågår ett arbete med att slå ner totalt 268 pålar i marken.

Oktober

Nu har arbetet med vägar för fordonen på byggarbetsplatsen startat. Från Oljevägen blir det en infartsled till arbetsplatsen.

September

Vy över området där nya förskolan ska ligga.

Här ser vi hur arbetet på byggarbetsplatsen har utvecklas. Byggprojektledaren Tomas berättar att det har löpt på bra.

Mark- och schaktningsarbetet är igång!

Spännande, nu har schaktningsarbetet påbörjats. I omgivningarna runt förskolan finns fina grönområden.

Härlig höstvärme när det första spadtaget togs.

Spaden i backen, nu är vi igång! Den 4 september startade byggprojektet med det första symboliska spadtaget.

Augusti

Nu är vi snart igång!

Snart går startskottet. Kommunfullmäktige har nu gett klartecken att börja bygga! Spaden i backen planeras redan i september.

Tipsa en kompis

oM FÖRSKOLAN

Den nya moderna förskolan byggs på Marknaden i centrala Arboga.

Det finns plats för 175 barn, uppdelat i flera avdelningar. Lokalerna bjuder in till lek och lärande och det är spännande utemiljöer.

Nya förskolan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 november 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer