Vård och omsorgscollege

Utbildningen omfattar minst 1500 gymnasiepoäng, vilket motsvarar 3 terminer heltidsstudier. Utbildningen ger kompetens motsvarande grundläggande yrkeskrav inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.

 

Du kan läsa kurser ur omvårdnadsprogrammet schemalagt i grupp på dagtid eller flexibelt. På så sätt försöker vi möta behovet av att kunna kombinera exempelvis arbete med studier. Du kan också läsa enstaka kurser för att höja din kompetens.

Arbetsplatsförlagd utbildning

Första terminen erbjuds studiebesök (hospitering) två dagar inom äldreomsorgen och två dagar inom verksamheten för funktionshinder. Andra terminen ingår 5 veckors APL och tredje terminen ingår 4 veckors APL. APL kan förläggas på andra orter i länet. Under praktikperioden kommer du ibland att arbeta vissa kvällar och helger. Möjligheten till validering finns om du har arbetat minst ett år inom vård- och omsorg.

Obligatoriska kurser

  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Medicin 1
  • Psykologi 1
  • Hälsopedagogik
  • Psykiatri 1
  • Specialpedagogik 1
  • Etik och människans livsvillkor
  • Inriktningskurs
  • Gymnasiearbete

Inriktningskurser och valbara kurser presenteras vid besök hos Studie- och yrkesvägledare.

 


Sista ansökningsdag för Vård och omsorgskurserna till hösten 2017 är den 12 maj.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 april 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer