Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) är en del av vuxenutbildningen med en egen läroplan för intellektuellt funktionshindrade och vuxna med förvärvad hjärnskada. 

 

Kommunerna har ansvar för att de som bor i kommunen får studera på lärvux om de vill det. Varje kommun ska också arbeta för att de som har rätt till lärvux blir intresserade av att studera där.

 

De personer som inte har de kunskaper man får på särskolan har rätt att studera på lärvux. De ska också vara 20 år, bo i Sverige och klara av utbildningen på lärvux.

 

Lärvux lär ut samma som träningsskolan lär ut i ämnena kommunikation och verklighetsuppfattning. Lärvux lär också ut samma ämnen som finns i grundsärskolan till exempel, matematik, svenska, engelska.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer