Gymnasieskurser

På Högskolecentrum kan du läsa gymnasiekurser inom matematik, samhällskunskap, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk samt kurser inom vård och omsorg. 

Genom ett samarbete mellan Köping, Arboga och Kungsör har vi möjlighet att erbjuda ett större utbud av kurser. För dig som student innebär det att du har fler kurser att välja på och att du i så fall läser vissa kurser i Köping eller Kungsör. Vi erbjuder också distanskurser.

Du kan komplettera tidigare gymnasiestudier eller läsa in gymnasie-kompetens från början. För att få kunskaper motsvarande ett helt gymnasieprogram krävs heltidsstudier i cirka sex terminer. 

 

Tag kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att planera just dina studier.

Gymnasiekurser i klass i Arboga


För att vara behörig till de inledande kurserna på gymnasienivå krävs grundskola eller motsvarande kunskaper. Kontakta gärna vår studie och yrkesvägledare om du är osäker på vad du ska läsa och vilka förkunskaper som krävs. Följande kurser kan du söka genom vår webbansökan:


Dessa kurser är på 100 poäng, kurstid 9/1-26/5, 20 veckor:

Matematik 1a, 1b, 1c

Matematik 2a, 2b, 2c

Matematik 3b, 3c

Matematik 4

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

Svenska som andraspråk 3

Naturkunskap 1b

Naturkunskap 2


50 poängskurser med specifika kurstider:

Samhällskunskap 1a1 (50 poäng), kurstid 9/1-26/5

Naturkunskap 1a1 (50 poäng), kurstid 9/1-17/3

Naturkunskap 1a2 (50 poäng), kurstid 20/3-26/5Läs mer om våra kurser inom vård- och omsorgscollege här.


Kurserna startar under förutsättning att tillräckligt många deltagare ansöker. Utbudet är efterfrågestyrt vilket kan innebära att kurser även kan tillkomma.


Datum för kursstarter och ansökan hittar du under fliken ansökan.


Kurslitteratur för svenska/svenska som andraspråk, matematik, naturkunskap och samhällskunskap. Pdf, 3.8 MB.

Studiefinansiering

Kontakta CSN när du har frågor om studiemedel.

 

Information om studiemedel på CSN:s webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: