Överklagan

Vill du överklaga ett beslut om dina studier?

Anser du att Vuxenutbildningen tagit ett felaktigt beslut vad gäller dina studier, så kan du skicka in en överklagan till oss.

 

Vi har en färdig blankett för överklagan som du kan beställa via Studie- och yrkesvägledaren eller via receptionen på mail: kristina.eliasson@arboga.se

 

Tänk på detta när du skickar in ditt överklagande:

  • Vilket beslut vill du ska ändras
  • Beskriv varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det är mycket viktigt att du förklarar varför du tycker att beslutet ska ändras.
  • Skriv dina personuppgifter tydligt
  • Skriv under din överklagan (underskrift, datum och ort)
  • Eventuella bilagor och kompletterande information ska också bifogas överklagan (i samma kuvert eller samma mejl).

Överklagan av beslutet måste vara oss tillhanda inom 3 veckor efter att beslutet togs.

 

Överklagan skickas till:

Högskolecentrum

Box 6

732 21 Arboga

 

eller

 

Mail: hogskolecentrum@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: