Ungdomar 16-20 år

Du som är mellan 16-20 år och inte studerar, eller har gått ut gymnasiet och inte har en gymnasieexamen omfattas av något som heter kommunernas aktivitetsansvar. Kommunen har då ansvar för att hålla kontakten med dig och erbjuda dig stöd och hjälp för att hitta en sysselsättning.

Syftet med det kommunernas aktivitetsansvar är att ingen ungdom i Arboga kommun ofrivilligt ska vara utan utbildning eller arbete.

Du omfattas av kommunernas aktivitetsansvar om du:

  • Är mellan 16-20 år

  • Är folkbokförd i Arboga kommun

  • Har hoppat av gymnasiet eller gymnasiesärskola.

  • Inte har examensbevis från gymnasieskolan.

  • Inte har sysselsättning som ex skola, arbete eller praktik.

Du blir kontaktad av kommunens ungdomskoordinator

Tillhör du målgruppen kommer du att bli kontakt av kommunens ungdomskoordinator Marita Garman.

Du är förstås välkommen att kontakt själv för att snabbt komma igång med det som du önskar ha hjälp eller stöd med.

Du kan skicka e-post till: marita.garman@arboga.se

Eller ringa på telefon: 0589- 871 55 eller mobil 073-765 74 86.

Det är helt frivilligt att ta del av kommunens insatser!

Du får hjälp utifrån dina behov och önskemål

Det är viktigt att du känner att du har en meningsfull vardag. Därför är det dina önskningar och mål som du och ungdomskoordinatorn tillsammans jobbar med. Genom ungdomskoordinatorn kan du till exempel få hjälp med att:

  • Komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare.

  • Söka olika utbildningar, t.ex. en gymnasieskola, folkhögskola eller vuxenutbildning.

  • Få hjälp med att hitta praktikplats.

  • Få hjälp att komma i kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

  • Få personlig coachning i form av samtal för att hjälpa dig att hitta rätt form av sysselsättning.

مسؤولية البلدية عن الشباب بعمر 16-20سنة Word, 13.8 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: