Trygghet i skolan

I förskola och skola i Arboga kommun arbetar vi tillsammans för att främja barn och elevers lika rättigheter.

 

Vi motverkar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och annan kränkande behandling, (till exempel trakasserier, mobbning, hot och våld).

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer