Digital ansökan - specialkost för grundskola och gymnasiet

För specialkost av medicinska skäl eller annan överkänslighet, krävs ifylld specialkostformulär samt ett läkarintyg eller annat likvärdigt dokument, till exempel ett journalutdrag från 1177, som styrker behovet av specialkost.

För att ansöka om specialkost av medicinska skäl behöver formuläret nedan fyllas i och kompletteras med en uppladdad fil med styrkande intyg. Vid uppdatering inför ett nytt läsår där inga nya behov tillkommit behöver endast formuläret nedan fyllas i.


Eleven är allergisk/överkänslig mot: * (obligatorisk)


Eleven är allergisk/överkänslig mot:Alla nya ansökningar gällande specialkost av medicinska skäl, eller uppdateringar som innefattar nya behov, behöver styrkande dokumentation för att beviljas. Detta kan till exempel vara utdrag ur journalanteckning eller läkarintyg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: