Specialkost

Här kan du läsa om hur du gör för att anmälan om specialkost i förskolan och skolan.


Specialkost ges främst av medicinska skäl. För att undvika att barnets/elevens mat ändras mer än vad som behövs, läs informationen nedan innan du fyller i blanketten.

 

Individuellt anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov varvid skolhälsovården ska kontaktas. Särskilda behov kan vara diabetes, påverkad tillväxt, barn som har/utreds för diagnosen autism eller autismliknande tillstånd där matsituationen leder till svårigheter.


Nötter, jordnötter, mandel och sesam ska inte förekomma i förskolans eller skolans lokaler eftersom de kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

Specialkost av medicinska skäl

Barn och elever som av medicinska skäl (födoämnesallergi och vid sjukdom) inte kan äta alla livsmedel ska få en säker kost av motsvarande kvalitet som normalkosten. För specialkost av medicinska skäl eller annan överkänslighet, krävs ifylld specialkostblankett samt ett läkarintyg eller annat likvärdigt dokument, tillexempel ett journalutdrag från 1177, som styrker behovet av specialkost. 

Ansökan om medicinsk specialkost i skolan

För att ansöka om specialkost för elev i skolan kan du antingen skicka den digitalt via länken nedan.


Digital ansökan om specialkost i skolan


Du kan även fylla i dokumentet nedan och lämna till ansvarig lärare som skickar det vidare till kostenheten.


Blankett och informationsbrev för att ansöka om specialkost i skolan Pdf, 193.6 kB.


Ansökan ska göras senast i maj månad och förnyas inför varje läsår.

Vid förändrade behov, oavsett om specialkost ska tas bort eller ändras ska en ny blankett fyllas i.

Ansökan om medicinsk specialkost förskolan

För ansökan om specialkost i förskolan fylls blanketten nedan i och lämnas till förskolan.


Blankett och informationsbrev för att ansöka om specialkost i förskolan Pdf, 183.7 kB.


Ansökan ska göras senast i maj månad och förnyas inför varje läsår.

Vid förändrade behov, oavsett om specialkost ska tas bort eller ändras ska en ny blankett fyllas i.

Önskemål om anpassad kost utifrån religiösa eller etiska skäl

I både skola och förskola erbjuds lakto-ovo-vegetarisk kost, det vill säga kost som är fri från köttprodukter men kan innehålla både mejeri- och äggprodukter som alternativ. För förskolan krävs ifylld specialkostblankett underskriven av vårdnadshavare för denna kost.


Det finns ingen möjlighet att tillgodose önskemål om dieter, ekologiska livsmedel, visst råvaruursprung eller livsmedel fria från särskilda ingredienser.


Blankett och informationsbrev för att ansöka om specialkost i förskolan Pdf, 183.7 kB.

Frågor

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. Ring 0589-87 000 och be att få bli kopplad till kostchef/biträdande kostchef, så hänvisar växeln dig till rätt person.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: