Musik

På Kulturskolan kan du välja bland många ämnen för att fördjupa ditt musikintresse.

Foto på blåsintstrument

Ämneskurs

Ämnesundervisning i musik kan du börja med från och med det år du börjar förskoleklass till och med det år du slutar gymnasiet. Det finns många spännande instrument att välja mellan.

Undervisningen sker regelbundet, enskilt eller i grupp, och förläggs antingen till den skola du går på eller till Nicolai kulturhus.

 

Du får lära sig spela på gehör och efter noter i olika stilar och genrer.

Följande musikämnen finns att välja mellan

Träblåsinstrument:

Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett, saxofon

 

Brassinstrument:

Trumpet, trombon, valthorn, baryton, tuba

 

Stråkinstrument:

Fiol, altfiol, cello, kontrabas

 

Stränginstrument:

Gitarr, elgitarr, elbas

 

Övrigt:

Piano, pianoverkstad, slagverk, solosång, körsång, musiklek

Du kan börja med

  • Musiklek - från och med förskoleklass.
  • Stråkinstrument, blockflöjt och gitarr - från och med årskurs 1.
  • Körsång och pianoverkstad - från och med årskurs 2.
  • Övriga instrument och solosång - från och med årskurs 3.

Val av instrument

Under vårterminen inbjuds förskoleklass, årskurs 1 och 2 till instrumentdemonstrationer. Kulturskolan har öppet hus där alla, även äldre elever, är välkomna att prova olika instrument. Vi publicerar både en nyhet på arboga.se och annonserar i lokalpressen om aktuellt datum och tid för öppet hus.

Hyra av instrument

Som elev på Kulturskolan har man möjlighet att hyra dessa instrument:

altfiol, baryton, cello, fagott, fiol, klarinett, kontrabas, oboe, saxofon, trombon, trumpet, tuba, tvärflöjt, valthorn.

 

Instrument som inte går att hyra: blockflöjt, elbas, elgitarr, gitarr, keyboard, piano och slagverk.

 

Under hyresperioden ansvarar vårdnadshavare via egen hemförsäkring för instrumentet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 augusti 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer