Avgifter

Terminsavgifter läsåret 2017-2018

  • Terminsavgift betalas för hela terminen, även om eleven avbryter eller inte kan vara med på alla lektioner. Anmälan gäller tillsvidare under tiden eleven fortsätter sin undervisning och terminsavgifterna betals ut terminsvis tills platsen sägs upp.
  • Vi erbjuder alla nya elever en gratis provlektion, efter denna anses anmälan bindande och eleven debiteras terminsavgift.
  • Debitering sker på höstterminen under september-oktober och för vårterminen i mars-april.
  • Vi garanterar att erbjuda alla elever som börjar vid terminsstart 27 lektionstillfällen per läsår (ett lektionstillfälle kan vara medverkan vid konserter och föreställningar).
  • Om elev vill sluta sin undervisning så ska detta meddelas till expeditionen via telefon eller e-post.
  • Terminsavgift samt instrumenthyra återbetalas inte.

Terminsavgifter musik

Terminsavgift för ämneskurs musik: 650 kronor

Terminsavgift, endast kör eller ensemble: 340 kronor
För de elever som inte går i ämneskurs musik, finns det möjlighet att delta enbart i vår kör- och ensembleverksamhet. Minst 5 elever i grupp.

Terminsavgift för instrumenthyra: 375 kronor

Terminsavgifter dans

Terminsavgift för 45 min danslektion: 650 kr

Terminsavgift för 60 min danslektion: 650 kr

Terminsavgift vuxendans 60 min danslektion: 860 kr

Terminsavgifter övriga kurser

Terminsavgift för ämneskurs teater: 650 kronor

Terminsavgift för ämneskurs film: 650 kronor

Hyra av instrument

Som elev på Kulturskolan har man möjlighet att hyra vissa instrument.

 

Hela studietiden: Fiol, altfiol, cello, kontrabas, oboe, fagott, valthorn, baryton och tuba.

 

Uthyrningsperiod högst 3 år: Tvärflöjt, klarinett, altsaxofon, trumpet och trombon.

 

Instrument som inte går att hyra: Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och slagverk.

 

Under hyresperioden ansvarar vårdnadshavare via egen hemförsäkring för instrumentet.

 

Läs mer om regler för instrumentlån här.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 september 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer