Resebidrag för gymnasieelever

Resebidrag för gymnasieelever från Arboga som studerar i annan kommun

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd för boende eller dagliga resor till och från hemmet för gymnasieelever från Arboga som studerar i annan kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har fastställt beloppet till 1510 kr kronor per månad för läsåret 2019 / 2020.

För att vara berättigad till resebidrag måste du vara folkbokförd i Arboga.

Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få resebidrag inte längre är uppfyllda.

Ansökan om resebidrag kan inte kombineras med ansökan om inackorderingsbidrag.

Resebidraget söks på en särskild blankett. Blanketten hittar du i kommunens blankettdatabas.

Resebidraget betalas ut nio gånger per läsår. För augusti månad utbetalas endast halva resebidraget, 755 kronor. Detta gäller mot uppvisande av biljett eller kvitto.

Utbetalning sker månadsvis under perioden september-december 2019 och januari-maj 2020, vanligen sista bankdagen i månaden.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer