Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till gymnasieelever för boende eller dagliga resor till och från hemmet.


För elever i friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag. Läs mer på CSN:s webbplats


För att vara berättigad till inackorderingsbidrag måste du vara folkbokförd i Arboga och ha bostad på studieorten.


Inackorderingsbidraget betalas ut nio gånger per läsår. Utbetalningen sker månadsvis under perioden september-december och januari-maj, vanligen sista bankdagen i månaden.


Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

Inackorderingsbidraget kan sökas under hela läsåret.

Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få inackorderingsbidrag inte längre är uppfyllda. Inackorderingsbidraget söks på särskild blankett. Blanketten hittar du på Vasagymnasiets blankettsida.

Aktuell information om inackorderingsbidrag finns på Vasagymnasiets webb.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: