Val av skola

Hemkommunen är skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan och vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev ges plats vid en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen. Då det finns flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet så innebär det inte alltid att barnet blir placerad i den skolan som ligger närmast hemmet. När platserna på en skola tar slut är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till en plats på skolan. (Skollagen 10 kapitlet 30 §)


Kommunen får bestämma vilka principer som gäller vid placering på skolenheter. Principerna får inte begränsa eller sätta bestämmelserna om vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel.


I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till skolans upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir helt full och att inte alla elever som vill får plats. Om skolan har möjlighet att ta emot fler elever fördelas platserna i turordning utifrån följande kriterier

  1. Upptagningsområde
  2. Relativ närhet
  3. Syskonförtur


Relativ närhet innebär följande:

Bilden nedan visar ett exempel med två elever (lika gamla) hur kriteriet relativ närhet fungerar.

Båda eleverna har sökt till samma skola, skola 1. Den har endast en plats kvar. Det är Elev 2 som får platsen och nu ska du få veta varför.

Elev 2 har 500 meter till den sökta skolan och 1 000 meter till den alternativa skolan. 1 000 meter – 500 meter är 500 meter.

Elev 1 har 250 meter till den sökta skolan och 500 meter till den alternativa skolan. 500 meter – 250 meter är 250 meter.

Det är därför Elev 2 får platsen på skolan.

Elev 2 har längre till den alternativa skolan i förhållande till avståndet till den sökta skolan än vad Elev 1 har.

Relativ närhet innebär följande

Relativ skolväg elever

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: