Elevhälsa Stureskolan

Elevhälsan består av:

 

  • Skolsköterska
  • kurator
  • studie- och yrkesvägledare
  • speciallärare
  • rektor

 

Vi samarbetar i något som heter elevhälsoteam.
Exempel på frågor som behandlas är enskilda elevers studiesvårigheter, frånvaro, skoltrötthet, mobbing, våld, misstanke om missbruk.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: