Skolsköterska Ladubacksskolan

Skolhälsovården är elevernas ”företagshälsovård” och ska i första hand arbeta förebyggande. Det sker genom regelbundna hälsoundersökningar och kontroller.


Skolhälsovården fullbordar också barnhälsovårdens vaccinationsprogram och hjälper till med enklare sjukvård.


All verksamhet inom skolhälsovården är kostnadsfri.


 

.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: