Skolsköterska Götlunda skola

Skolhälsovården är elevernas ”företagshälsovård” och ska i första hand arbeta förebyggande. Det sker genom regelbundna hälsoundersökningar och kontroller.


Skolhälsovården fullbordar också barnhälsovårdens vaccinationsprogram och hjälper till med enklare sjukvård.


All verksamhet inom skolhälsovården är kostnadsfri.


Skolsköterskan träffas vanligtvis på tisdag förmiddag i Götlunda.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: