Elevhälsa Götlunda skola

Skolan har ett elevhälsoteam som har regelbundna träffar varannan vecka. Elevhälsan syftar till att främja elevers utveckling, förebygga att skolproblem uppstår och ta hand om problem om de trots allt uppkommit sådana.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: