Elevråd Gäddgårdsskolan

Elevråden består av representanter från varje klass. De träffas en gång i månaden och är uppdelade på särskolan, år F-4 och år 5-9.

 

Elevrådens uppgift är att få eleverna att engagera sig och bli medvetna om sitt inflytande över skolans skilda områden.

 

Eleverna i år 5 till 9 har tillgång till ett uppehållsrum med cafeteria. I cafeterian säljs bland annat smörgåsar och frukt. I uppehållsrummet kan eleverna träffas, umgås, spela spel eller köpa mellanmål.

 

I uppehållsrummet arbetar en fritidsledare.

 

Eleverna har själva varit med och utformat skolans uppehållsrum. Intäkterna från uppehållsrummets cafeteria går oavkortat till Elevrådet.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: