Bild på Brattbergsskolan

Brattbergsskolan

Brattbergsskolan är en F-4 skola som ligger i skogskanten på södra sidan av Arboga. Skolan byggdes 1974.

 

Vi tar huvudsakligen emot elever från kommunens södra delar samt Tyringe. Brattbergsskolan har cirka 170 elever och ett 20-tal pedagoger (lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare), lokalvårdare och bespisningspersonal.

 

Personalen är organiserad i tre arbetslag, Björken F-4, Linden F-4 samt resursarbetslaget Lärkan. Lärkans resursarbetslag är till för alla barn på skolan, men med ett särskilt ansvar för elever i behov av extra stöd. På skolan finns 3 fritidshem, Linden, Björken och Storfritte.

 

På Brattbergsskolan arbetar vi tillsammans all personal för alla barn. Vi arbetar medvetet med värdegrunden och har ett gemensamt förhållningssätt.

 

På skolan finns skolråd, elevråd, matråd och i alla klasser finns kompisstödjare utsedda. Skolan har ett aktivt värdegrundsarbete för att motverka alla fula ord och kränkande behandling.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer