Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada. Den är en egen skolform med en egen läroplan.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också i vissa fall omfatta enstaka ämnen enligt grundskolans kursplaner

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.
Elever i grundsärskolan läser ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska/svenska som andraspråk och teknik.


Grundsärskolans inriktning träningsskola är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: