Fritidshem

Alla föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshem för sina barn från 6 till 12 år. Fritidshem tillhandahålls i barnets skola till och med den 31 juli till och med det år barnet slutar skolår 3.

För barn utanför Arboga tätort tillhandahålls fritidshem även från skolår 4 och till och med 31 juli det år barnet slutar skolår 6. I Arboga tätort erbjuds barn i åldern 10-12 år öppen fritidsverksamhet på fritidsgården Gluggen.

Fritidshemmen tar emot barnen de delar av dagen då de inte går i skolan och under lov.

Ansök om plats på fritidshem

Vill du ha plats på fritidshem ska du ansöka senast fyra månader före det datum du vill ha en placering.

En plats på förskola övergår automatiskt till plats på fritidshem

Har barnet redan en plats på förskola i Arboga kommun går platsen automatiskt över till en plats på fritidshem från och med den termin som barnet börjar förskoleklass. Du behöver alltså inte ansöka om plats på fritidshem.


Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen.


Platserbjudande

När du får ett platserbjudande kommer du att få en tillfällig inloggningsuppgift till föräldrawebben hemskickad från barn- och utbildningsförvaltningen.

Du ska lämna besked inom fjorton dagar, om du vill ha platsen eller ej.

Om det blir konkurrens till platserna i kommunal verksamhet så gäller i första hand:

  • Önskad månad, det vill säga från när man har ett behov.
  • Anmälningstid, det vill säga hur lång tid du väntat på plats inom den kommunala verksamheten.

Att säga upp plats på fritidshem

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: