NTA i förskolan

NTA är en förkortning av Naturvetenskap och Teknik för Alla.

NTA logotype

Pedagoger som arbetar med NTA får tillgång till lådor med olika experiment – ett minilaboratorium att ta in i förskolan. De diskuterar arbetssätt och innehåll med kollegor och får kompetensutveckling i naturvetenskap och teknik.

 

Vi arbetar med NTA på förskolan i Arboga. Det är ett arbete med syfte att stimulera nyfikenhet och att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för arbetet.

 

NTA i förskolan riktar sig främst till 4-5 åringar men även de yngre barnen är delaktiga i arbetet runt lådorna.

NTA i Arboga samarbetar med SAAB

Sedan hösten 2008 är Arboga kommun medlem i NTA och genom samarbete och sponsring av SAAB i Arboga införskaffades
11 NTA- lådor.

 

I dag har vi cirka 80 lådor att fördela till Arbogas alla grundskolor och förskolor. 15 av dessa är riktade till förskolan. Temat för dessa lådor är vatten, luft och ljud. Mer än hälften av Arbogas lådor är sponsrade av SAAB som också erbjuder också kompetensutveckling och studiebesök..

NTA och Lpfö 98/10

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.”

Mål

Förskolan ska bl a sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Om du har frågor om NTA, kontakta Patrick Johansson, samordnare för NTA i Arboga, patrick.johansson@edu.arboga.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer