Frågor och svar om förskola och fritidshem

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola och fritidshem.

Vilka har rätt till förskola/fritidshem?

Svar: Barn i åldern 1-5 år med vårdnadshavare som arbetar eller studerar, har rätt till plats i förskola. Barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds plats 15 timmar i veckan. Barn i åldern 6-13 år med vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats i fritidshem.

När ska jag ansöka om plats i förskola/fritidshem?

Svar: Ansökan bör vara oss tillhanda senast 4 månader innan plats önskas om det gäller förskola. Vid ansökan om fritidshemsplats är det 2 veckor innan önskat datum. Naturligtvis finns möjlighet att ansökan om förskola och fritidshem närmare inpå om man exempelvis flyttar hit, plötsligt får arbete eller kommer som nyanländ.

När får jag besked om plats i förskola?

Svar: Om ansökan inkommit 4 månader innan önskat datum har vi som målsättning att ge besked två månader innan önskat datum.

När får jag ha mitt barn på förskolan/fritidshem?

Svar: Vistelsetiden grundar sig på vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid. Vistelsetiden fastställs genom ett schema för barnet. Barn till arbetssökande samt föräldralediga har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan. Barn till arbetssökande och föräldralediga har inte rätt till plats i fritidshem.

Hur ansöker jag om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Svar: Om du har behov av barnomsorg på obekväm tid, före eller efter ordinarie öppettider 06.00-18.30 vardagar, ta kontakt med verksamhetschef Britt-Marie Deubler, tel. 0589-871 65.

Allmän förskola, vad är det?

Svar: Alla barn i Sverige har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän förskola. Vistelsetiden är 15 timmar i veckan. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc och följer grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan avgiftsfri.

Delad faktura, vad är det?

Svar: Om du och den andre vårdnadshavaren lever åtskilda och ni båda har ett behov av barnets plats i förskolan/fritidshemmet kan ni tillsammans ansöka om delad faktura. Tag kontakt med placeringsassistent Ing-Marie Blomkvist på telefon 0589-87219. Delad faktura innebär att avgiften för platsen i verksamheten beräknas utifrån respektive vårdnadshavares hushåll före skatt för att därefter reduceras med 50%.

Kan jag få plats förskola/fritidshem i annan kommun eller söka plats i Arboga, trots att barnet är folkbokförd på annan ort?

Svar: Du har rätt att söka barnomsorgsplats på annan ort än hemkommunen om du har särskilda skäl, till exempel bor på kommungräns, arbetar i kommunen eller liknande. Det som dock är viktigt att veta är att det är hemkommunen som behöver godkänna att barnet får en plats i annan kommun eftersom hemkommunen får betala barnomsorgspeng till den kommun som tar emot barnet. Vänd dig därför alltid till din hemkommun innan du söker plats på annan ort.

Uppsägning av plats, hur gör jag?

Svar: Uppsägning av plats ska göras på vårdnadshavarkontot på skolwebben Edwise. Uppsägningstiden är 1 månader från det att blanketten inkommit till kommunen och du betalar för platsen under uppsägningstiden. Du har rätt att nyttja platsen under tiden. Kommunen kan säga upp barnets plats om platsinnehavaren resterar med 2 månaders avgifter. Kommunen kan också säga upp barnets plats  då platsen inte har nyttjats under 1 månad, utan att förskolan eller fritidshemmet meddelats om barnets frånvaro.

Vad innebär inskolning?

Svar: Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen. Hör med din respektive förskola hur de brukar lägga upp inskolningstiden.

Varför heter det förskola och inte dagis?

Svar: Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan där man kan läsa om verksamhetens uppdrag och den värdegrund som verksamheten vilar på. Förskolan är, och ska vara, en spegel av samhället i övrigt. Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor.

I och med att förskolan har en läroplan är det alltså en egen skolform med en pedagogisk verksamhet. Dagis är en förkortning för daghem som man alltså hade innan förskolan blev en skolform.

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Svar: Ja, du betalar för den tid du abonnerar på, inte den tid som ni faktiskt använder.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner i tid till 15 timmar per vecka?

Svar: Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Svar: Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmar per vecka.

Vilka tider gäller för mitt äldre barn när jag vistas på BB?

Svar: Det äldre barnet har rätt att ha kvar sina nuvarande tider alternativt ha pappans tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmer per vecka.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har ett äldre syskon. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Svar:Ja, under förutsättning att det äldre syskonet fortfarande är placerat på förskolan när det yngre barnet ska börja.

Mitt barn står i kö till en förskola, som ligger nära en skola där det äldre syskonet  går.  Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Svar: Nej, syskonförtur gäller endast om ett äldre syskon är placerat på samma förskola.

Behöver jag ansöka om fritidshemsplats när mitt barn ska börja förskoleklass?

Svar: Vid övergång från förskola till förskoleklass gäller följande:

Plats i förskola övergår automatiskt till plats i förskoleklass och fritidshem. Om man inte arbetar, studerar eller har tillsynsbehov utöver skoldagen säger man upp platsen i förskola. Uppsägningstiden är 1 månad och ska göras på vårdnadshavarkontot på skolwebben Edwise.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det är viktigt attkomma ihåg att förnya uppgifterna om schematider och inkomst.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 november 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer