Videungen

Videungen är en småbarnsavdelning, 1-3 år.

 

Vårt mål i den lokala arbetsplanen är utveckling och lärande.
En förutsättning för all utveckling och lärande är att barnen känner sig trygga.Vi lägger stor vikt vid att prata och föra en dialog tillsammans med barnen. Vi anser att detta stärker barnets självkänsla samt ger en bra språkutveckling.

Samlingar

På morgonsamlingen är barnen delaktiga genom att sätta upp en bild på sig själva på ”Videungstavlan”. Innan maten har vi även sångsamling. Genom sånger, ramsor och lekar stimuleras barnens sociala, språkliga samt matematiska utveckling. Samlingarna tränar barnen i turtagning samt att agera i grupp.

Utelek

Vi går ut varje dag. Då kan barnen välja mellan att leka i sanden, klättra, gunga och åka i rutschkanan med mera. Vår gård är stor och inbjudande, den har många naturliga backar som lockar till lek och spring. Vi går även till skogen en dag i veckan med de stora barnen. Där tränar barnen sin grovmotorik på ett naturligt sätt. Vi vill även ge dem upplevelsen av att vistas i naturen.

Innelek

Videungen prioriterar den ”fria leken”. Där utvecklar barnen socialt samspel, fantasi, nyfikenhet, språk samt motorik. Det finns dockvrå, utklädningskläder, bil- och byggrum. Vi erbjuder även pedagogiskt material som pussel, spel med mera. När vi har skapande får barnen måla med vattenfärg, klistra och klippa.

Vila

De stora barnen sover på madrasser och de små sover i vagnar.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer