Samverkan Sörgårdens förskola

Föräldrasamverkan

Vi på Sörgården lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar. Vi ser det som en viktig förutsättning för barns trivsel, utveckling och lärande.

 

För att få en inblick i barnens vardag på förskolan ger avdelningar ut månadsbrev eller veckobrev där vi berättar om verksamheten.

 

Några avdelningar har Drop-in-fika, där föräldrar får information om förskolan och där det finns möjlighet att ställa frågor till personalen.

 

Förskolan har även föräldramöten. Här diskuterar vi angelägna frågor och informerar om verksamheten.

 

Samverkansråd har vi cirka två gånger per termin. Här träffas föräldrar, personal och skolledning från de tre förskolorna på Söder. Detta är ett forum där vi lyfter olika frågor och har pedagogiska diskussioner kring förskolans uppdrag.

 

Utvecklingssamtal erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare en gång per termin. Om behov eller önskemål finns har vi flera samtal. På utvecklingssamtalet samtalar vi kring barnets trivsel, utveckling och lärande.

Inskolning

På Sörgården har vi bra rutiner för inskolning samt överinskolningar mellan avdelningar. Vi försöker anpassa inskolningen efter barnets och föräldrarnas behov. Varje inskolning följs upp med ett uppföljningssamtal. Vi har utarbetade rutiner för övergång till förskoleklass.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer