Nyponet

Matematik i skogen

I skogen får barnen på ett lustfyllt sätt lära sig olika matematiska begrepp genom olika material och lekar.

Mulle och skogsverksamhet

I skogen upptäcker vi naturen med alla våra sinnen.
Vi samtalar om naturen och utforskar den tillsammans med barnen.

Språksamlingar

Vi övar munmotorik för att träna upp munnens muskler.
För att träna språket på ett lustfyllt sätt använder vi rim och ramsor, sagor och sånger. En gång i veckan har vi också musik och rörelse.

Experiment

Vi gör olika experiment där barnen får fundera över vad som händer, vi diskuterar och reflekterar.

Fria leken

Vi ser den fria leken som viktig och vi ger barnen tid till att leka.
I den fria leken utvecklar barnen socialt samspel, nyfikenhet, fantasi och språk.
Våra rum är inredda efter barnens nuvarande intresse. Material är synligt och lätt att ta fram för att barnen ska bli inspirerade och få lust att leka och lära.

Veckans barn

Under en vecka uppmärksammas ett barn genom att berätta om sig själv och visa bilder för de andra barnen. Barnet får vid samlingar räkna hur många barn som är närvarande och hur många som saknas. Barnet får hjälpa till att duka, hämta mat samt presentera maten för sina kamrater.

Tema

Förskolan Sörgården har tillsammans valt att arbeta med temat "vår skog".Genom att barnen visat intesse för fåglar har vi valt att arbeta med fåglar som ett projekt.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer