Nyckelpigan

Avdelningen Nyckelpigan är en avdelning för barn i åldrarna 3–5 år.

 

Nyckelpigans motto är att verksamheten ska leda till kreativa, trygga o glada barn med goda relationer och framtidstro.

 

Nyckelpigan lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor – hur vi är mot varandra och att alla är lika värda. Både barn och personal ska känna delaktighet och ansvar i gruppen.

 

Nyckelpigans förhållningssätt genomsyras av öppna frågor där barnen kan komma med egna förslag och lösningar. Personalen servar inte barnen utan finns där som ett stöd och uppmuntrar barnen att de kan och vågar själva. Barnen uppmuntras också att hjälpa och stötta varandra.

Portfolio

Alla barn på Nyckelpigan har en egen portfoliopärm. Portfolion är barnens egen pärm som visar på deras positiva utveckling, lärande och intressen. Portfolio stärker barnets lärande och låter dem synas som individer. Det är ett sätt för barnet att visa vad de kan, barnet kan gå tillbaka och se vad det har inhämtat för kunskap. Denna pärm följer sedan med barnet upp i förskoleklass.

Innelek

Den fria leken ser Nyckelpigan som oerhört viktig. Här har barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Här stimuleras bland annat fantasin, kreativiteten, kommunikation och samarbete.

 

Nyckelpigans innemiljö stimulerar till olika sorters lek. Här finns dockvrå, bygghörna, målarrum, bygg/lekrum och en stor lekhall som inbjuder till alla sorters lek. Barnen väljer själva vad de vill göra och vem de vill leka med. Personalen finns i närheten som ett stöd, medverkar eller hjälper barnen att utveckla leken.

Utelek

Minst en gång per dag är Nyckelpigans barn ute och leker, antingen på gården, i skogen eller vid en närliggande lekplats.

 

Nyckelpigan lägger stort fokus på natur, matematik och teknik. Minst två dagar i veckan görs det ett besök i skogen. Naturen är en plats för spännande lekar, upplevelser, nyfiket lärande och återhämtning. Att vistas i naturen är avstressande.

Mulle

Tillsammans med avdelningen Nyponet bedriver Nyckelpigan Mulleverksamhet för de äldsta barnen genom friluftsfrämjandet. En dag i veckan följer två pedagoger med barnen ut i skogen. Pedagogerna är utbildade av friluftsfrämjandet.

Skogsknytte

Tillsammans med de yngre barnen går vi till skogen en gång i veckan där verksamheten planeras efter barngruppen. Vi lägger stor vikt vid att arbeta praktiskt där alla sinnen inspireras.

Natur och matematik

Här ingår språk, siffror, begrepp, rim och ramsor, musik och rörelse, naturupplevelser med mera. Ute i naturen kommer upptäckarglädje, rörelse, samarbete in på ett självklart sätt. Grunderna i matematikförståelse måste ske med hela kroppen och alla sinnen.

Skapande

Barnen har skapande minst en gång i veckan där de får möjlighet att prova olika tekniker och material och dess möjligheter.

Veckans barn

Varje vecka är ett barn ”veckans barn”, då får barnet ta med sig fotografier hemifrån som de får visa och berätta om för den övriga barngruppen. Barnet får även hjälpa till med olika göromål såsom duka, hämta mat, hålla i samlingar etcetera.Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer