Sörgårdens förskola

Bild på förskolan Sörgården

Förskolan arbetar efter en Natur och Kultur profilering.

Förskolan består av tre samverkansteam i olika delar av byggnaden. Dessa i sin tur delar upp sig i sju mindre team under delar av dagen. Teamen är dimensionerade med två personal i varje team och antal barn beror på åldersspann i teamet.

  • Samverkansteam Stiftet (nedervåningen) består av våra yngsta barn och är uppdelade i tre team Gullvivan, Smörblomman och Tussilagon.
  • Samverkansteam Knappen (flygeln) består av våra mellanåldrar och är uppdelad i två team Amaranten och Binkan.
  • Samverkansteam Märket (övervåningen) består av äldsta barn och är uppdelad i två team Blåsippan och Vitsippan.

Förskolans gård är kuperad med gröna ytor, växtlighet och varierad lekutrustning och ligger i anslutning till ett skogsområde.

Maten som serveras på förskolan är tillagad i eget kök och serveras nylagad varje dag.

Så arbetar vi
Samverkan
Trygghet
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 juli 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer