Arbete för hållbar utveckling med Grön Flagg

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en naturlig del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Förskolan väljer tillsammans tema och utvecklingsområde, som vi sedan arbetar med under en period.

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools, som är både ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering. Grön Flagg som finns i över 50 länder runt om i världen och i dag är över 2 500 svenska skolor och förskolor anslutna. Det är stiftelsen Håll Sverige Rent som driver Grön Flagg.

 

Arbetet sker cykliskt på perioder om ungefär ett till två år. Under den tiden arbetar vi med tre områden inom hållbarhet som vi vill utveckla, som till exempel att spara energi, återvinna mer eller att förbättra utemiljön. Det finns sex Grön Flagg-teman att välja mellan och dessa är:

  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Vattenresurser
  • Klimat och energi
  • Konsumtion
  • Kretslopp

Vi har en kontaktpolitiker

Syftet är att kommunen ska bli mer medveten om hur skolor och förskolor lokalt bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta med Grön Flagg. Alla Grön Flagg-skolor och förskolor ska ha en kontaktpolitiker. Vår kontaktpolitiker är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Arboga kommun och heter Anna-Lena Rehnman.

Vi har ett Grön Flagg-råd

Det är viktigt att ansvaret för Håll Sverige Rents Grön Flagg vilar på flera och därför finns ett Grön Flagg-råd med bred representation. På Regnbågen finns det en pedagog och förälder från alla avdelningar i rådet. Rådet träffas en gång/månad för att stämma av hur arbetet går och vad som kan utvecklas vidare. De äldsta barnen i förskolan deltar i separata Grön Flagg-råd eller samlingar. Det är viktigt att fånga upp barnens åsikter och idéer, så att alla tycker det är roligt och relevant att arbeta med hållbar utveckling.

Vi redovisar Hållbara Nyckeltal

De Hållbara Nyckeltalen ger svar på hur vi arbetar med frågor kring miljö och hållbarhet i ett längre perspektiv.

Vi fyller i en enkel checklista med olika kategorier, som återvinning och energi. Vi skriver i en uppskattning på hur mycket som återvinns, förbrukas och slängs samt hur vi arbetar med miljöfrågor och arbetsmiljö.

 

Med de Hållbara Nyckeltalen kan vi följa, och visa på för andra, det pågående arbetet med hållbar utveckling inom verksamheten.

Vi skriver handlingsplaner med våra utvecklingsområden

I handlingsplanen beskriver vi vilka områden inom hållbar utveckling vi vill utvecklas inom och vilka teman vi vill arbeta med. Vi beskriver också hur arbetet organiseras, kopplas till läroplanen och hur det synliggörs och kommuniceras.

 

Handlingsplanen och utvecklingsområdena utgör grunden i vårt arbete – men det är möjligt att arbetet tar nya, spännande vägar. Det är därför viktigt att beskriva det arbete vi gör och hur mycket barnen varit delaktiga. Efter sex till arton månaders arbete är det dags att rapportera vad vi gjort till Håll Sverige Rent genom rapportformuläret på Grön Flagg-webben. För att Grön Flagg-arbetet ska utvecklas kontinuerligt är det viktigt att följa upp, analysera och utvärdera arbetet.

Den gröna flaggan är hissad!

I slutet av 2015 blev vår första rapport godkänd och vi är nu en Grön flagg-certifierad förskola!

 

På förskolans dag den 19 maj 2016 hade vi en föräldrafest då vi hissade den Gröna flaggan. Det är hela tiden ett cyklist arbete och vårt nästa stora projekt inom Grön flagg är "Vattenresurser" som vi introducerade under vårterminen 2016.

 

Vi fortsätter givetvis att jobba med "Livsstil och hälsa" samt "Kretslopp", vilka var våra första områden.

 

 

Mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rents webbplats

Bild på Grön flagg årscykel
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer