Trygghet

Inskolningen är viktig för att skapa en trygg bas och anknytning mellan barn och pedagoger. Förskolan skapar struktur och rutiner i verksamheten för att främja trygghet och kontinuitet i barnens vardag på förskolan. Det är viktigt att varje barn känner sig uppmärksammad och positivt bekräftad varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. Trygghet främjar lärande och utveckling.

 

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

 

Förskolan erbjuder trygghetssamtal med barn och vårdnadshavare samt genomför en trygghetsvandring tillsammans med barnen varje år. Alla avdelningar arbetar med materialet ”Liten och trygg” och ”Stopp min kropp” samt läser om kanin och igelkott i ”De tio kompisböckerna.

 

Liten och trygg
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer