Samverkan Fasanens förskola

Samarbete över avdelningarna

Avdelningarna samarbetar kring öppning och stängning.

 

Vi på Fasanen arbetar efter principen ”Alla barn är allas ansvar”. Det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga med all personal.

Inskolning

På Fasanen har vi bra rutiner för inskolning samt överinskolningar mellan avdelningar. Vi försöker att anpassa inskolningen efter barnets och föräldrarnas behov. Varje inskolning följs upp med ett inskolningssamtal.

 

Vi har utarbetade rutiner för övergång till förskoleklassen.

Gemensamma arbetsplatsträffar

På måndagar mellan 16.00-18.00 har vi arbetsplatsträff. Avdelningarna turas om att ha ansvar för de barn som är kvar på förskolan denna tid.

Föräldrasamverkan

En gång/termin har varje avdelning föräldramöte. Där informerar vi föräldrarna om vår verksamhet, lokal arbetsplan och har en dialog med föräldrarna om relevanta frågor.

 

Vi informerar även föräldrarna i den dagliga kontakten, genom månadsblad och genom att skriva i almanackan varje dag.

Utvecklingssamtal

Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin, där vi pratar om barnets utveckling. Som underlag till samtalet har vi mallen som alla förskolor i Arboga använder samt barnets portfolio. I portfolion dokumenterar vi barnets utveckling och lärande med hjälp av digitala foton och teckningar.

 

Barnet deltar under en del av samtalet och visar då sin portfolio förföräldrarna.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer