Stjärnan

Stjärnan är förskolans småbarnsavdelning för barn mellan 1-2 år.

 

På vår avdelning har vi dagligen aktiviteter som samling, lek och rörelse (inne- och utomhus), måltider och vila. Vi vill ge barnen en stimulerande verksamhet där alla kan delta efter sina egna förutsättningar. Vi uppmuntrar barnen till att försöka och genomföra saker i sin egen takt och på sitt eget vis, allt för att stärka tilltron till den egna förmågan.

 

Vi ser på våra barn som kompetenta små individer med stora resurser och vi vill att vår verksamhet på Stjärnan ska vara rolig, trygg och lärorik!

Lek och skapande

Vi ger leken stort utrymme för vi vet hur viktig den är för barns utveckling och lärande.

 

Barnen utvecklar sin fantasi, nyfikenhet, sitt språk och sin förmåga att samspela med varandra. I leken bearbetas intryck och känslor, och framförallt – det är ju så roligt att leka!

 

Barn vill och kan uttrycka sin skapande förmåga på så många olika sätt, genom att använda olika material som finns på avdelningen, ute på gården eller som man hittar i skogen. Måla, rita, klippa, klistra, konstruera och bygga.

Språk

För att stimulera barnens språkutveckling samtalar vi mycket. Vi läser böcker, tittar på bilder, leker med ord i rim och ramsor och vi sjunger ofta och gärna. Sång och musik är dagliga inslag i vår verksamhet och vi använder oss mycket av rörelsesånger så att alla kan vara delaktiga på sina villkor.

Rörelse och utelek

Att röra på sig är både roligt och bra. Inomhusmiljön på Stjärnan ger goda möjligheter till exempel i kudd- och bollrummet. Vi utnyttjar också dagligen vår gård på förskolan, som med sin varierande terräng erbjuder många tillfällen till lek och rörelse.

 

Vår närmiljö här i Götlunda är även den stimulerande på många olika sätt. Vi gör upptäcktsfärder och träffar på allt ifrån intressanta traktorer och stora kor, till små daggmaskar och annat spännande!


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer