Solen

Leken är en mycket viktig del i vår verksamhet. Barnen får lära sig att samspela med andra, ta hänsyn samt respektera varandra. Inomhus ges barnen möjlighet till både fri lek och skapande verksamhet.

 

Barnen är ute varje dag på förskolans gård, som erbjuder många tillfällen till lek. Det är nära till skog och lekpark, dit vi går regelbundet.

Barns inflytande och lärande

Vi tar tillvara på barnens idéer och önskemål. Barn lär sig nya saker när de får prova och utforska genom olika aktiviteter.

 

Barns språkutveckling är en viktig del av vår verksamhet. Vi samtalar, läser böcker och barnen får berätta. Genom rim, ramsor och sång tränas språket.

Skapande verksamhet

Vi vill ge barnen en miljö som erbjuder många tillfällen till skapande verksamhet. Barnen målar, ritar, klipper, använder lera och bygger med olika material.

5-årsgrupp

De äldsta barnen på förskolan har Naturskola höst och vår. Då vi går till skogen med matsäck. På vintern går vi istället till Götlunda skolas idrottshall. Vi arbetar aktivt för att barnen på Fasanen ska vara en fungerande grupp vid övergången till förskoleklass.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer