Samverkan

Hemmet

Förskolan erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning samt erbjuder drop-in och gårdsfester. Vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.


Förskolan använder lärplattform edWise där månadsbrev, blogg samt övrig information från förskolan finns tillgänglig.


Förskolan Bullerbyn har ett instagramkonto ”fskbullerbyn”.


Skolan

Förskolan och skolan har ett årshjul för samverkan över hela läsåret där olika aktiviteter är inplanerade för att övergången till förskoleklass ska underlättas. Det finns även tydliga rutiner för övergång mellan förskola och förskoleklass.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer