Aktiviteter på Bofinkens förskola

Aktiviteter på Bofinkens förskola

Barngruppen är uppdelad i mindre grupper. Det gör att pedagogerna kan se alla barn och bemöta dem där de är i sin utveckling.

Planerad aktivitet

Barnen delas i mindre grupper där vi äter frukt för att sedan erbjuda barnen en planerad aktivitet. Exempel utflykt, gymnastiksal eller aktivitet i något av Bofinkens olika rum. Matematik, språk och kommunikation, natur och teknik erbjuds dagligen på ett lekfullt och lärorikt sätt.

Vila

Efter lunchen sover de mindre barnen i vagnar ute på vår veranda. För de barn som inte sover erbjuds en lugnare aktivitet.

Leken

Vi på Bofinken ser leken som en viktig del i i barnens utveckling som främjar bland annat samarbete, turtagande och självständighet. Pedagogen försöker vägleda barnen att ta ansvar för vad de vill leka med. Lekmaterialen än anpassad efter barnens ålder.

Lek och rörelse

Vi har tillgång tilll skolans gymnastiksal flera gånger i veckan. Där har vi lek och rörelse.

Utevistelse

Vi är ute varje dag oberoende av vädret.
Vi ser utevistelsen som en viktig del av vår verksamhet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer