Samverkan

Hemmet

Förskolan har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare och pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Förskolan erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Förskolan bjuder in vårdnadshavare på föräldramöte varje läsår.

Vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Förskolan använder skolwebben edWise där månadsbrev, blogg samt övrig information från förskolan finns tillgänglig.

Skolan

Biets förskola samverkar med Brattbergsskolan. Förskolan och skolan har ett årshjul för samverkan där olika aktiviteter är inplanerade för att övergången till förskoleklass ska underlättas.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 april 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer