Samverkan Biets förskola

Föräldrasamverkan

Vid inskolning och inskolningssamtal får föräldrarna en första inblick i förskolans verksamhet. Den beskrivs och synliggörs även vid den dagliga kontakten, veckobrev, vid utvecklingssamtal samt genom pedagogisk dokumentation.

 

En gång per termin bjuder förskolan in föräldrar/vårdnadshavare till ett föräldramöte. Förskolans pedagogiska verksamhet presenteras och föräldrarna får tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter på verksamheten.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Här samtalar föräldrar och personal om barnets utveckling och lärande. Om behov och önskemål finns erbjuds flera utvecklingssamtal.

 

Barnet medverkar vid utvecklingssamtalet utifrån ålder och mognad och visar sin portfoliopärm. Portfolio är ett arbetssätt vars syfte är att barnen ska få syn på sitt eget lärande. I pärmen sätts till exempel teckningar och foton in.Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer