Mål för Biets förskola

Förskolan Biet har mål i sin lokala arbetsplan som utgår från Arboga kommuns skolplan och Läroplan för förskolan. Målen är valda utifrån utvecklingsområdet ”Utveckling och lärande”.

 

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära."(Lpfö98)


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer