Aktiviteter på Biets förskola

Barnen har inflytande över sin vardag på förskolan och får vara delaktiga i planering och utvärdering av olika aktiviteter.

Varje måndag har vi "barnens val" på Biet. Detta innebär att vi erbjuder 5-6 olika aktiviteter som presenteras med hjälp av bilder. Exempel på aktiviteter är skapande verksamhet, experiment, saga, lek o rörelse, utelek, spel/pussel mm.

Grupper

Barnen är indelade i fyra grupper utifrån ålder och mognad. Detta skapar bättre förutsättningar för barnen till inflytande samt att varje barn får sina behov och intressen tillgodosedda,

Aktiviteter som sker i grupperna är :

  • språksamling/språklek
  • skapande
  • lek och rörelse
  • skogsvistelse/naturskola
  • 5-årsverksamhet i röda stugan
  • sagoläsning.

Veckans barn

Varje vecka är ett barn ”veckans barn” och får då presentera sig genom att visa bilder och berätta om sig själv. Han/hon får även ta med sig någon sak och bok hemifrån som de andra barnen får leka med. Veckans barn serverar frukten vid fruktstunden, dukar borden, hämtar matvagnen i köket, presenterar maten för de övriga barnen, vattnar blommorna och går ut med komposthinken. Att stå i centrum stärker självförtroendet.

Fri lek

I den fria leken utvecklas det sociala samspelet, språket, fantasin och empatiförmågan. I leken bearbetar också barnen upplevelser och händelser som de varit med om. Förskolan lägger därför stor vikt vid den fria leken.

Förskolans innemiljö stimulerar till olika sorters lek. Här finns skaparrum, dockvrå, ett lugnt rum för sagoläsning eller chans att arbeta vid en dator, bygghörna, lekrum och bord för pussel, spel och pyssel. Barnen väljer själva vad de vill göra och personalen finns i närheten som stöd och medverkar i lek och spel med mera.
En förmiddag per vecka arbetar vi med "lekgrupper". Detta innebär att en liten grupp barn leker rollek med en pedagog som stöd, t.ex. affär, utflykt, familj mm.

Utevistelse

Minst en gång per dag är det utevistelse på gården eller i skogen. Barnen får ofta välja om de vill gå ut på förmiddagen eller eftermiddagen. På så sätt slipper de avbryta mitt i en lek och kan fortsätta leka inne även om andra barn går ut.

 

Barnen sköter på- och avklädning med stöd från personalen. De övar ävenpå att ta ansvar för vad de behöver ha på sig vid utevistelsen och hänger upp våta kläder i torkskåpet och tar fram torrt ombyte vid behov. Här stärks ansvarstagandet, inflytandet, finmotoriken och empatin. Barnen tar ofta hjälp av en kompis och är villiga att hjälpa andra.

Samling

Före lunch är det samling i två grupper. Då har vi språkövningar, rim och ramsor, sånger, lekar med mera. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation används för att förstärka barnens språk.

Lunch

Barnen är uppdelade vid olika bord med en personal vid varje. Barnen utvecklar sin självständighet genom att lägga upp och dela maten själv. Turtagande och hänsyn tränas genom att skicka maten till varandra. Vid lunchen ges också tillfälle till samtal i mindre grupp.

Vila

Efter lunchen vilar barnen. En del barn sover och de andra lyssnar på avslappnande musik eller saga. Vilan är viktig för att barnen ska kunna varva ner och slappna av en stund under dagen. Att lyssna på sagor utvecklar barnens fantasi och språk.

Femårsverksamhet

Femåringarna träffas i ”Röda stugan” ett par gånger i veckan och arbetar med olika teman och övningar. Till exempel samarbetsövningar, språk, matematik med mera.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer