Biets förskola


Biet är en förskola med två hemvister, en för de äldre barnen och en för de yngre barnen.
Hemvisterna heter:

  • Fjärilen, 1-3 år
  • Humlan, 3-5 år

Barnen är även indelade i tre team med två ansvarspedagoger i varje under delar av dagen

 

Biets förskola arbetar med visionen:

”Tillsammans väcker vi lusten och glädjen till ett hälsosamt och aktivt liv”

Så arbetar vi
Samverkan
Trygghet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: