Samverkan Ärlans förskola

Föräldrasamverkan

En gång i månaden får föräldrarna ett Månadsbrev med information om verksamheten, vad som skett och vad som är planerat.

Varje hösttermin bjuder förskolan in föräldrar/vårdnadshavare till föräldramöte där vi diskuterar angelägna frågor och informerar om verksamheten.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds föräldrar/vårdnadshavare två gånger om året. Om behov eller önskemål finns hålls flera utvecklingssamtal. På samtalen pratar vi om barnets utveckling, trivsel, tittar i barnets portfoliopärm och utvärderar barnets utvecklingsplan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer