Mål för Ärlans förskola

Ärlans mål från arbetsplanen är:

  • Barnen är trygga och har en positiv självkänsla.
  • Barnen utvecklar sitt språk.
  • För barn i behov av särskilt stöd ska behovet tillgodoses.
  • Barnen är delaktiga och påverkar förskolans verksamhet.
  • Vi jobbar utifrån att alla är lika mycket värda.
  • Verksamheten utgår från varje barns behov och anpassas till barnets utvecklingsnivå.

.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer