Avdelning Loppan och Avdelning Lammet

Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten. Småbarnsavdelningarna har en samling varje förmiddag. På samlingsstunden jobbar vi med sång, rim och ramsor som vi förstärker med bilder och olika figurer. Vi har ofta rörelse till musik. Samlingen avslutas med en fruktstund.

Innelek

I den fria leken inomhus kan barnen välja bland flera aktiviteter så som lek i dockvrå eller byggrum. Barnen får tidigt prova på olika sorters skapande. Exempel på detta är att måla, klippa och klistra och baka med ”play-do deg”. För att stimulera barnens språkliga utveckling läser vi böcker och samtalar med barnen.

Dokumentation

Verksamheten dokumenteras bland annat med digitalkamera. Foton anslås på avdelningen så föräldrarna kan ta del av barnets dag på förskolan. Foton används också som dokumentation i barnens portfoliopärmar. En gång per termin spelar vi in barnen på band då de berättar kring några av bilderna.

Utelek

Vi har utelek varje dag. Oftast är vi på gården och leker. Ibland går vi till skogen eller någon lekpark.

Vila

På småbarnsavdelningarna sover de yngsta barnen utomhus i vagnar året om, på vintern i ett inglasat uterum. De större barnen sover på madrasser i ett vilrum. Efter vilan har vi en lugn stund då vi sitter i soffan och läser.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer