Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen ingår i våra tre barnhälsoteam med specialpedagogisk kompetens. De specialpedagogiska insatserna ska ses som ett komplement till förskolans egna pedagogiska verksamhet. Specialpedagogens uppdrag är att:

  • identifiera framgångsfaktorer och styrkor i lärandemiljön på förskolan, vilka gynnar barns utveckling mot målen.
  • i samarbete med arbetslagen, förskolechef och vårdnadshavare, bistå vid pedagogiska utredningar och upprättandet av handlingsplaner.
  • samverka med externa professioner som t ex barnhälsovården, barnhabilitering och barnpsykiatrin.
  • vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor, besöka och delta i den dagliga verksamheten och delta på arbetslagskonferenser.
  • vara med och genomföra observationer för att uppmärksamma arbetslagen på hur de kan utveckla lärmiljöer och arbetssätt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer