Barn på förskola

Avgifter och regler

Förskoleverksamhet erbjuds barn som är 1-5 år, när föräldrarna arbetar eller studerar och därmed har behov av plats i förskola.


Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling kan få plats i förskolan även om föräldrarna inte studerar eller arbetar.


Förskoleverksamhet erbjuds 3 timmar per dag, även för barn vars föräldrar är arbetslösa eller är föräldralediga med syskon.


Allmän förskola för barn 3-5 år utan tillsynsbehov erbjuds i form av förskola 3 timmar per dag under grundskolans terminstider.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: