Blanketter

Här hittar du Arboga kommuns blanketter.

Ungefär hälften av blanketterna är pdf-blanketter eller webbformulär som du kan fylla i, spara och skriva ut via din dator. Det anges vid varje blankett. Kom ihåg att underskriften dock måste göras för hand på anmälningar och ansökningar. Cirka hälften av blanketterna är av äldre modell och måste därför skrivas ut och fyllas i för hand.


Några av blanketterna är utformade som PDF-filer. För att kunna använda blanketterna behöver du ha Adobe Reader installerad på din dator. Programmet är gratis och kan laddas ner från Adobes webbplats.

Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader.

Ibland har webbläsaren Chrome problem med ifyllningsbara pdf-blanketter. Om du har möjlighet kan du då testa en annan webbläsare.

Autogiro

E-tjänst medgivande för autogiro för vatten och avlopp (VA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bankid)

Medgivande för autogiro för vatten och avlopp (VA) Pdf, 234.7 kB, öppnas i nytt fönster.(måste fyllas i för hand)

E-tjänst medgivande för autogiro Arboga kommuns fakturor (utom VA) med bankid

Medgivande för autogiro Arboga kommuns fakturor (utom VA) Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Förskola

Ansökan om ändring av placeringsformen Allmän förskola Pdf, 67.3 kB.

Ansökan om specialkost i förskolan samt informationsbrev Pdf, 117.9 kB.

Barnschema förskola/fritidshem - för icke bank-id Pdf, 90.1 kB. (måste fyllas i för hand)

Inkomstredovisning förskola/skolbarnsomsorg - för icke bank-id Pdf, 70 kB. (måste fyllas i för hand)

Grundskola/grundsärskola

Ansökan om ledighet för elev i grundskola Pdf, 115 kB. (måste fyllas i för hand)

Ansökan om specialkost i skolan samt informationsbrev Pdf, 115.6 kB.

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregistret för flerbostadshus inklusive specialbostäder Pdf, 143.4 kB. (ifyllningsbar pdf)

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus Pdf, 293.7 kB. (ifyllningsbar pdf)

Information om anmälan enligt Plan- och bygglagen Pdf, 81.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om bygglovsansökan Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om anmälan för eldstad Pdf, 96.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bygglov Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan enligt Plan- och bygglagen Pdf, 87.8 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Inventeringsplan Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Kontrollplan för eldstad Pdf, 106.6 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Grannemedgivande Pdf, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan Pdf, 157.1 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Beställning av karta Pdf, 279.7 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Beställning av mätuppdrag Pdf, 375.2 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om planbesked Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.(ifyllningsbar pdf)

Strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 163.9 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Delaktighet och synpunkter

Lämna synpunkter, beröm eller förslag Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Lämna in ett medborgarförslag Pdf, 69.6 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Kommunalt vatten- och avlopp

Servisanmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet (ifyllningsbar pdf) Pdf, 603.2 kB.

Enskilt avlopp och slamhantering

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning Pdf, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Ansökan/anmälan mulltoa, m.m. eller avlopp utan WC Pdf, 132.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Kontrollplan för enskild avloppsanordning Pdf, 71.4 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om eget omhändertagande av slam Pdf, 119.5 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare Pdf, 96.1 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Fritid och Kultur

Förening

Anmälan eller ändring till föreningsregistret, Word, 413.5 kB. ifyllningsbar word-blankett

Bidrag

Ansökan om trivselbidrag Word, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster., ifyllningsbar word-blankett

Ansökan om föreningsbidrag 2023,  Word, 266.5 kB.ifyllningsbar word-blankett
Ansökan om bidrag för studieförbund 2022 Word, 265.3 kB., ifyllningsbar word-blankett

Ansökan om investeringsbidrag 2023 Word, 263.5 kB., ifyllningsbar word-blankett


Lotteri

Ansökan, registrering för lotteri,  Word, 262.4 kB.ifyllnadsbar word-blankett
Ansökan, registrering för lotteri, Öppnas i nytt fönster.pdf

Lotteriredovisning,  Word, 264.7 kB.ifyllnadsbar word-blankett
Lotteriredovisning,  Pdf, 104.1 kB.pdf

Sammanställning lotteri,  Word, 265.1 kB.ifyllnadsbar word-blankett
Sammanställning lotteri,  Pdf, 96 kB, öppnas i nytt fönster.pdf

Träningstider

Ansökan om träningstider på Ekbackens konstgräs vintersäsong,  Word, 263.1 kB.ifyllningsbar word-blankett
Ansökan om träningstider på Ekbackens fotbollsplaner sommarsäsong,  Word, 263 kB.ifyllningsbar word-blankett

Ansökan om träningstider på Mekens fotbollsplaner Word, 262.8 kB., ifyllningsbar word-blankett

Ansökan träningstider på Sturevallens idrottsplats,  Word, 262.8 kB.ifyllningsbar word-blankett
Ansökan om träningstider i inomhushallar och gymnastiksalar,  Word, 263.5 kB, öppnas i nytt fönster.ifyllningsbar word-blankett
Fortsättningsrader för ansökningsblanketter, träningstider
Används om raderna inte räcker till på ansökan om träningstider.
Fortsättningsrader för träningstider på Ekbackens konstgräsplan, vintersäsong Word, 263.5 kB., ifyllnadsbar word-blankett
Fortsättningsrader för träningstider på Ekbackens fotbollsplaner, sommarsäsong Word, 263.8 kB., ifyllnadsbar word-blankett
Fortsättningsrader för träningstider i inomhushallar och gymnastiksalar,  Word, 263.6 kB.ifyllnadsbar word-blankett

Kulturskolan

Anmälan till Kulturskolan Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Du kan också göra anmälan via webben.
Anmälan registreras då automatiskt hos Kulturskolans expedition.

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Livsmedel

Anmälan om misstänkt matförgiftning Pdf, 166.9 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Underlag riskklassificering Pdf, 174.9 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning Pdf, 157.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om försäljning och servering av folköl Pdf, 121.8 kB. (ifyllningsbar pdf)

Miljö och Hälsa

Anmälan om bassängbad Pdf, 211.8 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 175.8 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om driftstörning Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror Pdf, 70.1 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter (pdf) Pdf, 232.1 kB.

Egenkontrollprogram tobaksförsäljning och tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd Pdf, 71 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd (PBI) Pdf, 65.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Anmälan av drift av förskola, fritidshem och skola Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område Pdf, 81.6 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om installation av cistern Pdf, 160.7 kB. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om cistern för brandfarlig vätska som tas ur bruk Pdf, 123.2 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Pdf, 190.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Ifyllningsbar pdf)

Anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada Pdf, 103.5 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde Pdf, 148.4 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan/ansökan om installation av värmepump Pdf, 252.4 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om solarium Pdf, 192.2 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan om hygienisk verksamhet Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Anmälan och riskklassning av dricksvattenanläggning Pdf, 454 kB. (ifyllningsbar pdf)

Politiker/förtroendevalda

Anmälan lönekonto Pdf, 209.3 kB. (pdf-format, fylls i för hand)

Begäran om arvode med mera för kommunala sammanträden och Pdf, 100.4 kB.
förrättningar Pdf, 100.4 kB. (pdf-format, fylls i för hand)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst Word, 261.1 kB, öppnas i nytt fönster. (word-format, digitalt ifyllnadsbar)
Ersättning för förlorad arbetsinkomst Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf-format, fylls i för hand)

Personuppgiftsblankett Pdf, 48.2 kB. (pdf-format, fylls i för hand)

Reseräkning Word, 259.8 kB, öppnas i nytt fönster.(word-format, digitalt ifyllnadsbar)

Reseräkning Pdf, 100.8 kB. (pdf-format, fylls i för hand)

Underlag omställningsåtgärder förtroendevald Word, 260 kB. (wordformat, digitalt ifyllnadsbar)
Underlag omställningsåtgäder förtroendevald Pdf, 52.1 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf-format, fylls i för hand)

Redovisning av partistöd och granskningrapport Word, 259.7 kB, öppnas i nytt fönster. (wordformat, digitalt ifyllnadsbar)

Serveringstillstånd

Anmälan om serveringsansvariga personer Pdf, 610.1 kB.

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker Pdf, 681.4 kB.

Ansökan för tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Pdf, 842.8 kB.

Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap Pdf, 741.7 kB.
Anmälan om försäljning och servering av folköl Pdf, 121.8 kB. (ifyllningsbar pdf)

Trafik och infrastruktur

Ansökan om schakttillstånd Pdf, 171.3 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Bilaga ingrepp inom fornminnesområde Pdf, 190.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Färdiganmälan efter schakt Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.(ifyllningsbar pdf)

Ansökan om driftbidrag för enskilda vägar Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.(ifyllningsbar pdf)

Trafikanordningsplan Arboga kommun Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Önskemål om trädfällning Pdf, 91.1 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar pdf)

Ansökan om blomlådor för ökad trafiksäkerhet Pdf, 63.2 kB, öppnas i nytt fönster.(ifyllningsbar pdf)

Arbetsorder projekt- och gatuavdelningen Pdf, 52.4 kB, öppnas i nytt fönster.(ifyllningsbar pdf)

Vasagymnasiet

Ansökan om ledighet längre än 3 dagar (fylls i för hand)

Ansökan om inackorderingsbidrag (fylls i för hand)

Ansökan om resebidrag (fylls i för hand)

Ansökan om fri skolresa (Ansökan avser elever som åker från Götlunda till gymnasieskolor i Örebro) (fylls i för hand)

Ansökan om specialkost i skolan samt informationsbrev

Samtycke om användning av bild för Vasagymnasiets elever (fylls i för hand)

Verksamheten för funktionshinder

Begäran om insats enligt LSS Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Intresseanmälan om behov av bostad med särskild service enligt LSS Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro Word, 177 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar word-blankett)

Vård och omsorg

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen Pdf, 93.7 kB, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Ärende till demensteamet Word, 133 kB, öppnas i nytt fönster. (ifyllningsbar word-blankett)

Bostadsanpassningsbidrag ansökningsblankett med anvisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (måste fyllas i för hand)

Överförmyndare

Blanketter gällande överförmyndare finns på Köpings kommuns webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: